/Regulamin
Regulamin2017-04-05T06:59:04+00:00

Regulamin sklepu EASYSTAB

 

1.     Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sklep obsługiwany jest przez firmę EASYSTAB , z siedzibą w Gdyni  81-601, przy ulicy Okrężna 4, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem , numer REGON 191514191, NIP PL5861517492.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom.

2.     Zasady dokonywania zakupów.

 1. Sklep jest platformą umożliwiającą dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia na produkty oferowane na stronach serwisu EASYSTAB  należy składać za pośrednictwem strony oczamiptaka.pl lub alternatywnie za pośrednictwem strony easystabshop.eu
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku znacznego wahania kursu waluty EURO lub USD po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków na konto. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu zamawianych produktów. Jeżeli w danym momencie zamówienie nie może być zrealizowane z powodu braków magazynowych klient zostaje poinformowany. Zamówienie może wówczas zostać zrealizowane bez brakujących produktów lub anulowane przez zamawiającego.
 5. Oferta na produkty oznaczone jako Promocja lub Wyprzedaż jest ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Zamówienie w takim wypadku może zostać anulowane przez sklep.
 6. Do każdego zamówienia wysyłamy FAKTURĘ VAT
 7. FAKTURA VAT pełni rolę gwarancji w każdym przypadku kiedy do produktu nie dołączono osobnej karty gwarancyjnej.
 8. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zasada ta dotyczy tylko konsumenta w myśl rozumienia ustawy. Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają: nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (m. in. zestawy komputerowe, serwery przygotowane wg specyfikacji klienta, zestawy do monitoringu przygotowane na specjalne zamówienie klienta oraz towar sprowadzany na zamówienie klienta).

3.     Terminy i koszty dostawy.

Koszt dostawy zamówionego towaru wynosi 20,00 zł brutto na terenie Polski.

Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej ?.

Każda przesyłka jest ubezpieczona do pełnej wartości zamówienia.

Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

Czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze, chyba że w karcie produktu zawarta jest inna informacja o czasie dostawy.

4.     Formy płatności.

 1. Płatności za zamówiony towar należy dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego na konto firmy EASYSTAB. Kwotę zamówienia należy wpłacić na poniższe konto bankowe:
  58 1020 5558 0000 8202 3190 6474 PLN
  EASYSTAB MARCIN PIONKE
  UL. OKRĘŻNA 4, 81-601 GDYNIA
 2. Bank PKO
 3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków na konto.
 5. Płatność „za pobraniem” przy odbiorze towaru.

5.     Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet.

Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).

Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do zamawiającego oraz oświadczenie zamawiającego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.

W przypadku zwrotu towaru zamawiający płaci za jego transport z powrotem do firmy EASYSTAB

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są co najmniej roczną gwarancją producenta. Okres gwarancji może być dłuższy niż rok – informacja ta podana jest w informacjach o produkcie.

6.     Reklamacje.

Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni. W razie uznania reklamacji klient otrzymuje na koszt sklepu internetowego naprawiony lub wymieniony produkt oraz zwrot kosztów przesyłki do firmy easystab, a jeżeli nie jest to możliwe ma prawo do wykorzystania kwoty wartości reklamowanego produktu na inne zakupy w sklepie internetowym lub zwrotu wartości reklamowanego produktu. W innym wypadku klient informowany jest o fakcie nie uznania reklamacji, a produkt zostaje odesłany na koszt konsumenta. Przesyłka zgłoszenia reklamacyjnego odbywa się na koszt klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Uszkodzenia przesyłki – Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Jeżeli towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika – NIE ODBIERAJ PRZESYŁKI!
Jeśli chcesz ją odebrać mimo, że nośi ślady uszkodzenia – PROSIMY wypełnij druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Nie jest to obowiązek, a jedynie prośba z naszej strony – Razem dbajmy o jakośc Świadczonych dla NAS usług kurierskich!

Protokół szkody powinien zawierać podstawowe dane: Numer przesyłki, datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

7.     Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz informowania o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.